Σάββατο, 30 Αυγούστου 2008

Ποιος λοιπόν, θα μας ενισχύσει – στηρίξει και παρηγορήσει στις θλίψεις μας ...

Αγαπητή Άννα,

…Ποιος λοιπόν, θα μας ενισχύσει – στηρίξει και παρηγορήσει στις θλίψεις μας τις μικρές και τις μεγάλες, στον πόνο μας και στις πιεστικές ανάγκες μας; Πλούτη και χρήματα, διπλώματα και αξιώματα, περιούσιες και ανέσεις αδυνατούν να μας παρηγορήσουν. Μήπως άνθρωποι γνωστοί και άγνωστοι, οι οποίοι δεν έχουν φόβο Θεού, δεν μελετούν τον λόγο του Θεού, και δεν είναι συνδεδεμένοι με τον Χριστό και την Εκκλησία Του; Αυτοί, αντί να μας παρηγορήσουν στον πόνο μας, με τα λόγια τους πληγώνουν περισσότερο την καρδιά μας. παρουσιάζονται κοντά μας αδέξιοι παρηγορητές, «παρακλήτορες κακών πάντες».

Πηγή παρηγοριάς για κάθε πονεμένο και θλιβόμενο είναι η Αγία Γραφή, η οποία είναι έργο του Αγίου Πνεύματος, το Οποίον ονομάζεται «Παράκλητος». Είναι ο κατ’ εξοχήν Παρηγορητής όλων των ανθρώπων. Μέσα στις Θεόπνευστες σελίδες της, η πονεμένη ψυχή αναπαύεται, ενισχύεται, παρηγορείται. Γιατί άραγε παρηγορούμαστε διαβάζονται τα ιερά κείμενά της; Διότι μέσα σε αυτά θαυμάζουμε την απέραντη αγάπη του Θεού. Βλέπουμε ότι ο Θεός δεν είναι μόνο ο Πλάστης μας, αλλά και ο Ουράνιος Πατέρας που στοργικά προνοεί για εμάς τα παιδιά Του. Με την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη μας μιλάει ο Ίδιος ο Θεός και μας υπόσχεται ότι ποτέ δεν θα μας εγκαταλείψει, αλλά θα παραμείνει κοντά μας όλες τις ημέρες της ζωής μας. «Ου μη σε ανώ ουδ’ ου μη σε εγκαταλίπω». Διαβάζουμε μέσα στην Αγία Γραφή ότι ο Κύριος μας υπόσχεται ότι φροντίζει ασυγκρίτως περισσότερο για την τροφή μας και την ενδυμασία μας από ό,τι φροντίζει για τα άνθη του αγρού και τα πετεινά του ουρανού. Αλήθεια πόσο μας παρηγορούν και ανακουφίζουν αυτές οι υποσχέσεις περί προστασίας, πατρικής και στοργικής Πρόνοιας του Θεού!

Ακόμη πληροφορούμαστε μέσα από το νόμο του Θεού ότι ο πανάγαθος Κύριος υπόσχεται ανταμοιβή σε αυτούς που υπομένουν τις θλίψεις τους. Επιτρέπει η πατρική Του αγάπη τις θλίψεις για τη σωτηρία της ψυχής μας και μας υπόσχεται ότι δεν θα μας αφήσει να δοκιμαστούμε περισσότερο από ό,τι μπορούμε. Ζητάει την υπομονή στις θλίψεις μας, αλλά υπόσχεται και την αμοιβή της υπομονής. Υπόσχεται στους υπομένοντες, την μακάρια και αιώνια ζωή, την επουράνια Βασιλεία Του με τα αιώνια κάλλη της και τα πνευματικά αγαθά της. Και ό,τι υπόσχεται ο Θεός το εκπληρώνει επακριβώς. «Πιστός γαρ ο επαγγειλόμενος» λέει ο απόστολος Παύλος.

Είναι η Αγία Γραφή η μοναδική πηγή παρηγοριάς. Στις σελίδες της διαβάζουμε: «Δια της υπομονής και της παρακλήσεως των γραφών την ελπίδα έχωμεν». Πληροφορούμαστε ότι ο Θεός είναι «Θεός πάσης παρακλήσεως», είναι «ο παρακαλών ημάς εν πάση τη θλίψη ημών», και οι εντολές Του «λόγοι παρακλήσεως». Από το Ευαγγέλιο ακούνε οι θλιμμένοι το προσκλητήριο του Κυρίου: «Δεύτε προς με πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι καγώ αναπαύσω υμάς». Όλοι οι κουρασμένοι από το βάρος της αμαρτίας, από τα βάσανα, τις ταλαιπωρίες, τις απογοητεύσεις της ζωής, κοντά στον Κύριο θα βρουν τη γαλήνη, την ειρήνη και την ειρήνη της ψυχής τους.

Λοιπόν, «Ας μαίνεται, ας αφρίζει η θάλασσα της ζωής μας. Εμείς πλέουμε με γαλήνη. Διότι έχουμε κυβερνήτη την ανάγνωση των Γραφών», μας λέει ο ιερός Χρυσόστομος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: